Niveltieto

Niveltieto

Niveltieto on Suomen Nivelyhdistyksen julkaisema aikakauslehti, joka postitetaan jäsenetuna jokaiselle Suomen Nivelyhdistyksen jäsenelle. Se on valtakunnallinen nivelrikkoon ja tekoniveliin keskittyvä julkaisu, jota lukevat sekä nivelrikkoiset että alan ammattilaiset.

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Niveltieto antaa ohjeita nivelrikon ennaltaehkäisystä, kertoo hoitomahdollisuuksista sekä nivelrikkotutkimuksesta sekä auttaa ja tukee nivelrikkoisia. Lehden kirjoittajakuntaan kuuluvat maan johtavat alan tutkijat ja kliinistä työtä tekevät lääkärit. Niveltiedossa julkaistaan myös itse sairastavien omia kertomuksia selviytymisestään ja elämästään nivelrikon ja tekonivelten kanssa.


 

Niveltieto-lehden sähköisen lukuoikeuden voi ostaa Lehtiluukusta. Niveltieto ilmestyy neljä kertaa vuodessa.